Služba hitne pomoći

Ako neko doživi saobraćajni udes ili mu pored tebe pozli, pomozi mu.
Evo jedne liste o tome, kada treba zvati hitnu pomoć:
Besveno teško krvari
udes, povreda, trovanje, gušenje, teško diše, ne može pokretati udove ili druge za tebe alarmne pojave.
Pripremi se, ako telefoniraš, da moraš kratko reći šta se desilo i gde si.
Daj tačnu adresu ( ili pokušaj najjasnije opisati mesto ). Desilo se npr. da se
onesvestio / ili njih više
koliko/ da je osoba sama ili više njih,
šta je s njim/-a/,
leži na zemlji, bled je guši se, grči se, udara pjena iz usta itd.

Daješ ime i telefonski broj, jer ako vas / te / hitna ne može naći da te mogu oni pozvati.

Ne stavljaj slušalicu odmah dole nego zbog daljih eventualnih uputstava.

 < 1 2 3 4 >