Svetlona cev u boji (crvena)

120 cm svetlosna cev, sa 36-Watt-nim ostvarenjem