Pioneer CDJ-2000 DJ CD plejer

Od januara se može iznajmiti !!!

Ovo je profesionalni DJ CD/ DVD plejer. Potpuno MP3 kompatibilan. USB& LAN ulazi.LCD Screen.SD Card ulaz.Rekordbox Music software.

Postavljanje CDJ-2000 sablasno podseća na robusni i poverljivi CDJ-1000MK3 model, ali odmah pada u oči na tržištu jedinstven 6.1”sa šemom dijagonale slike u boji.Neposredno ispod mesto dobi- la je Needle Search/Needle Drop talasasta šema, koja od dosadašnjih rešenja omogućuje neposredno traženje fajla.Nameće se potreba da se spomene izvanredno isplaniran / osvetljen/ jog kalem, kao i celokupan dizajn ručki za nošenje sa Kensington bravom zajedno,što kazuje da je reč o digitalnim inovacijama, o ukupnim ostvarenjima i skupu sinhro- nizacije u ovoj napravi.
Poseduje potpunu kontabilnost više media-formata. Pored tradicionalnog muzičkog CD-a /MP3 podaci CD i DVD-u/, CDJ potpomaže SD memorijsku kartu i na USB memoriji, flash memoriji, kao i reprodukciju memorisanih muzičkih fajlova na USB priključenom hard-disku.
Kontabilni fajl formati su sledeći: MP3, Aac, Wav i AIFF (16/24bit ). Na Tonium Pacemaker fajlovi su sabrani na jednom mestu, uslov reprodu- kovanja fajla je da USB kabel bude priključen.