Svetlona cev u boji (žuta)

120 cm svetlosna cev, sa 36-Watt-nim ostvarenjem