Cena:1100 EUR
!!! Prodaje se 2 komada, u novom stanju, 450 EUR/komad, sa rack-om, sa ami neutrick utičnicama (200 EUR). U mestu mixera stane mixer veličine pio 600.
Prodaje se sve zajedno. Svaka ekstra funkcija se izvanredno može koristiti, kao npr. scratch efekti / naročito NS / , MIDI funkcije / sva dugmad i potenciometri šalju MIDI signale na 16 kanala/, zatim novi Loop Divide omogućuje nove muzičke kreacije od postojećih. Poseduje i USB funkcije.

CD plejer, Anti-Shock, +/-8/16 % pitch, KEY LOCK , efekti, jog, MP3
Cena:200 EUR
Masivni krajnji stepeni, jedinstvo učinka karakteriše uređaj.

Karakteristični podaci:
Opterećujuća impedencija / stereo način rada/ 4-16 Ohm
Opterećujuća impodencija / BRIDGE način rada/ 8-16 Ohm
Nominalni izlazni učinak / 4 Ohm/ 2x 400 W
Nominalni izlazni učinak / 8 Ohm / 2x 300 W
Muzički izlazni učinak /4 Ohm/ 2x 480 W
Muzički izlazni učinak /8 Ohm / 2x 360 W
Nominalni izlazni učinak 8 Ohm, most/ 1X 800 W
Fizičke dimenzije / rack/ 19” RACK 3U pr. Ploča
Težina: 19 kg.
Cena:180 EUR

CPA

CPA 12/2
8 ohm
150 W/sin