Pioneer - DJM 600

Jedan od najrasprostranjenijih Pioneer miksera. Karakteriše ga lako rukovanje. Odlično se koristi efektoprocesor , koji je potpuno zadovoljio sve DJ-e. 4ch, BPM, efekt