Sigma AS227

Sigma AS pokretna svetlosna reklama ( sa LD informacijskom tablom)

Karakteristike:
Jednobojna / crvena / sa LED-ovima, dvostepena jačina
Memorija pogodna za primanje 100 različitih informacija i njihovu reprodukciju
Promena brzine pojave teksta i tonskih efekata
Više tipova slova: uska, široka i ekstra široka, različiti tipovi slova
Visina slova: 5 cm,po redu 15 karaktera ,odabir među 24 tipa slova
Prema predočavanju karaktera 24 vrste utisaka, ciklični,ponavljanje na principu slučajnosti Međunarodni grafički znaci-potpora karaktera
Simboli, animacije, grafike
Ugrađeni kalendar i sat
Ispisivanje tačnog datuma, godine, meseca, sati i minute
Isticanje aktuelne nedelje