Stativ, « đeramski» stalak za mikrofon
sa 3 metalne zatvarajuće noge za mikrofone

 < 1 2